Nosači Greda

Nosači gereda, proizvod koji se i primjenjuje u građevinartvu. Nose gredu krovne drvene konstrukcije, nastrešice, terase ili slicno. Izrađuju se od lima debljine 3mm, različitih dimenzija, ugrađuju se u beton ankerima ili na beton anker pločama koja se vijcima veže za površinu Površinska zaštita: topli cink, galvanska zastita, mokro farbanje, elektrostatičko farbanje.

-